top of page

אוריקולותרפיה הינה דיקור אוזן ששורשיו בהודו וסין אך פותח ע"י רופא צרפתי בשם נוז'יה, שחקר את נקודות הדיקור באוזן ואת היכולת לאבחן בעיות רפואיות ולטפל בהן באמצעות נקודות באוזניים

.במסגרת עבודתו כרופא

בהודעה שהוציא ארגון הבריאות העולמי נאמר כי אוריקולותרפיה היא שיטת הטיפול בדיקור היעילה ביותר שהוכחה עד היום, ובמרכזי גמילה בכל העולם ישנו פרוטוקול טיפול קבוע בדיקור אוזן כחלק

.מהטיפול השוטף בנגמלים מסמים

שיטת דיקור זו נחקרה בצבא סין לאחר עבודות נוז'יה  ואף נלמדת כחלק מהכשרת לוחמים ביחידות

.עילית בצבאות אחדים בעולם

ברפואה הסינית ידוע כי המקום שיש בו את הצ'י הרב ביותר הוא הראש והאוזן בקרבתה אל הראש

.משפיעה ישירות עליו

כמו כן עפ"י הרפואה הסינית האוזן מחוברת לכליות  ועפ"י כן עובדת על הרובד העמוק ביותר באנרגית

,הגוף, והיא מחוברת לכל הגוף דרך ששת מרידיאני היאנג

באוזן ישנם שלושה נציגים מכובדים של מרכזי עצבים – עצבי חוליות ועמוד השדרה, הואגוס והעצבים

.הקרניאליים

שיטה זו הוכחה כיעילה בבעיות השמנה, התמכרויות לסמים, הפסקת עישון, בעיות גניקולוגיות, בעיות

.נפשיות לסוגיהן, בעיות אורטופדיות, ארטריטיס, טראומות ועוד

(דיקור אוזן (אוריקולותרפיה

אוזן
bottom of page