top of page

ראשית הבנת הדיקור החלה לפני אלפי שנים כשבקרבות בעת מלחמה הבחינו שיש פציעות מחיצים

.שדווקא היטיבו עם בעיות רפואיות אחרות/קודמות

הקיסר שהובא לידיו המידע נתן הוראה לבדוק את הפציעות הללו וחוקרים בסין הגיעו למסקנה כי המיקומים של הפציעות הללו נמצאים על ערוצים לאורך הגוף העוברים דרך/ליד איברים שונים, ובבדיקות נוספות הגיעו  למסקנה כי אין צורך לפצוע את הגוף כדוגמת פציעת חץ, אלא מספיקה דקירה קטנה בנקודות

. לאורך הערוצים

הדיקור מתבצע עם מחטים סטריליות חד פעמיות הנדקרות בחלק מ300 נקודות שונות בגוף, כשלכל

.נקודה יש את האפיון שלה

בעצם הדקירה/הכנסת המחט אנו משפיעים על זרימת האנרגיה בגוף. בעזרת אבחון נכון ובחירה נכונה של הנקודות אפשר להגיע לאיזון האנרגיה בגוף ע"י הזרמתה למקומות הזקוקים לה ופיזורה במקומות שהיא

."תקועה" בהם

למעשה אנו "מתקנים" את הזרימה בגוף ע"י שחרור חסימות אנרגטיות בערוץ זה או אחר והזרמה של

.אנרגיה לערוצים ואיברים שבהם יש חסר

.גם בעודף אנרגיה וגם בחסר בערוץ כלשהו האיברים הנמצאים במסלולו נפגעים

עפ"י הרפואה הסינית ישנם יחסי גומלין בין האיברים השונים ובמידה ויחסי הגומלין נפגעים עקב עודף או

.חסר של אחד מהם, נוצרות בעיות ומחלות שונות, הדיקור הסיני מביא לאיזון הפותר מחלות ובעיות אלו

הטיפול בדיקור סיני הוכיח את יעילותו במצבי חולי רבים ומגוונים, ומרכזים רפואיים רבים בארץ ובעולם

.משלבים בטיפול בחולים טיפול זה

דיקור סיני

דיקור סיני
bottom of page