top of page

צמחי מרפא

צמחים סינים יגאל

תורת רפואת הצמחים הסינית מציעה שיטת ריפוי נרחבת ומקיפה, בעלת ניסיון של אלפי שנים בתחכום רב, עם כוח ריפוי עצום, ללא תופעות לוואי וכמעט ללא סתירה עם תרופות מערביות

.הנלקחות במקביל

,טיפול בצמחי מרפא הינו נדבך חשוב ועיקרי ברפואה הסינית מאז עצם קיומה לפני אלפי שנים 

.מאז ומתמיד צמחי המרפא היו בשימוש אצל עמים רבים לטיפול במחלות ובעיקר בתסמיניהן

,רשימת הצמחים הראשונה שנכתבה והוצאה לאור במאה השנייה לספירה כללה כ- 350 צמחים

כיום ישנם כ-6000 צמחים הידועים בסגולותיהם המרפאות, מתוכם כ- 700 צמחים המתועדים באופן מקיף ושוטף, אך אנו משתמשים בכ-280 צמחים ו/או חלקים ותמציות מן החי וממינרלים

.שונים

 

האמנות בריפוי בצמחים סינים הינה להתאים לכל מטופל את המרקחת\פורמולה המתאימה לו

.לאחר אבחון מעמיק – פורמולה המטפלת בשורש וגם בענף

.הווה אומר- במקור הבעיה או המחלה וגם בתסמיניה

,מרקחת\פורמולה בנויה בממוצע מכ-12 צמחים בודדים

:כל צמח שיבחר לשימוש במרקחת\פורמולה יקבל התייחסות

.'לטעמו –מר, מתוק, חמוץ, מלוח, חסר טעם ,ארומטי וכד

.לטמפרטורה שלו –חם, חמים , קר,  קריר, נייטרלי

.למרידיאן/הערוץ שאליו נכנס ולאיברים הנמצאים במרידיאן זה

.לכיוון פעולתו  – מעלה מטה, ברמת העור, מוביל לאברים פנימיים ועוד

בצמחים הסינים ישנו שימוש לכל חלק בצמח - שורש, גבעול\קנה, עשב, ענפיף, עלה, פרי,  פרח, קליפה, נבט וכד'. כשלכל חלק בצמח ישנה אנרגיה\צורת פעילות שונה המותאמת לשיטת

.הטיפול הנבחרת כגון: הזעה, ריקון, חימום, חיזוק, קירור, הרמון, הקאה, הפגה, הפחתה ועוד

bottom of page