top of page

,אקסס בארס הינו כלי וחלק משיטת 'אקסס קונשסנס' – גישה לתודעה

שיטת האקסס בארס היא שיטת טיפול הוליסטית מהפופולריות ביותר בעולם ונחשבת בעיני רבים ליעילה ביותר מבין הטכניקות הקיימות

.לטיפול בגוף ונפש

 הטיפול הינו תהליך אנרגטי של נגיעה ב־32 נקודות על הראש ונועד לשחרר חסימות בתודעה שלנו כדי לאפשר לנו לשחרר את האנרגיה התקועה והחסימות הללו ובכך מאפשר לנו ליצור מציאות חדשה ע"י שינוי נקודת המבט - מלחץ, דאגה, טראומה ופחד לנקודת מבט רגועה

.ופרופורציונלית

אקסס בארס

access bars
אקסס בארס
bottom of page